Eva Runeman. Psykoterapi och handledning i Göteborg
 
 
VÄLKOMMEN!
Jag är legitimerad psykoterapeut, auktoriserad socionom samt handledare med sammanlagt 30-årig erfarenhet från offentlig sjukvård inom barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri. Jag har även erfarenhet av privat verksamhet med psykologisk och psykosocial vägledning.
Jag tar emot enskilda, par eller familjer i Göteborg som vill samtala med en opartisk utomstående. Vi gör tillsammans en problemformulering som vi vill arbeta vidare med. Kontakta mig gärna för mer information.