Min terapeutiska bas består av psykodynamisk psykoterapi med inslag av systemorienterad familjeterapi och kognitiv terapi
 
 
TERAPEUTISK INRIKTNING
Min terapeutiska bas består av psykodynamisk psykoterapi med inslag av systemorienterad familjeterapi och kognitiv terapi.
Mitt förhållningssätt bygger på att i samtal utforska det som vederbörande vill fokusera på för att gå vidare i livet. Målet är att den som söker samtalsterapi ska få djupare insikt om sina tankar, känslor och beteenden och därmed en bättre tillvaro.